Tulõvast aastast om riigi kiränigupalga saajidõ hulgan ka kats mikandi korgõn luumisõvormin kiränikku. 22. märdikuul otsust’ kiränigõ liidu puult kokko pant kommisjon vällä valli viis vahtsõt kiränigupalga saajat, kinkalõ mastas järgmädse kolm aastakka palka ja ravikimmätüst. Noidõ hulgan omma ka Kauksi Ülle ja Contra.

Kiränigu- ja kunstnigupalka om Eestin mastu vällävalituisilõ luuja-inemiisile 2016. aastagast pääle. Näide palgaraha and kultuuriministeeriüm.

Kas ja kuimuudu muutus katõ mikandi kiränigu elo päält tuud, ku nä kiränigupalga pääle sai?

Kauksi Ülle:

«Loomulikult om seo väega suur vastutus. Ku viiekümnest valitas viis vällä, sis nuu viis omma pilkõ turmtulõ ja kriitikide mikroskoobiga kaemisõ all. A ma olõ tävveste julgõ: plaanipuudust ei olõ, ainõsõpuudust ei olõ, tulõ lihtsäle lähembil päivil, ku eufooria üle lätt, tetä tuu nimekiri är, mis järekõrran ma uma asja nüüd tii. Ja ega ma suurt vällä ka ei saa kõnõlda, väiku saladusõloor piät olõma.

A millest ma saa kõnõlda, om tuu, mis mul om valmis saanu. Valmis om trükitü mu timahavadsõst luulõst kokko säet raamat «Imäpuu». «Imäplaat» mul kunagi oll’, nüüt om raamat Imäpuu. Tä esi tull’, ma es püvvä tedä kiruta, a mugu tull’ ja tull’ ja tull’, nii et kõik bussipiledi ja arvidõtagudse olli salmikõisi täüs.

Tõnõ asi, latsõlatsõ Iti mõotõdu Iti-jutu. Noist üts om är trükit edimädsen setokiilsen Tähekesen ja ülejäänü Võro-Seto tähtraamatun.»
 
 
Contra:

«Tüü mõttõn elu ei muutu kuikimuudu. Ma nakka täüde viimä noid plaanõ, midä ma nigunii kuiki olõs tennü ja midä ma ka taotlustõ kirja pandsõ, ku ma kiränigupalka küsse.

Inne et ma usu, et veidükese lihtsämb om tuud tetä, selle et saa är üteldä rohkõmbist pakmiisist, midä ma ei taha tetä. Saa umast plaanist rohkõmb kinni pitä, ku muidu olõs saanu. Nuu, midä ma tetä ei taha, omma säändse tüü, mille puhul ma tunnõ, et noid võissi mu asõmõl ka kiäki tõnõ tetä.

Tuud, et võrokeelitsit asju inämb tulõma nakkas, ma ei julgu lupa. Mul om kuigi nii vällä kujunõnu, et olõ harinu rohkõmb võru keelen kõnõlõma ja eesti keelen kirutama.

A õigõ pia, tulõva aasta algusõn om tulõman terve raamat luulõtuisiga, tuu osa mu luulõloomingust, mis om kirutõt võru keelen. Vai sis tõlgitu võru kiilde.»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit