Minevä nädäli lõpun olnul oppajidõ pääväl jäi kõrvu, kuis kõnõldi, et vanast nimmati koolioppajat kuulmeistres. Tuu tähendäs, et meisres piät inemine tüüga saama, olõma innemb sell ja opipoiss.

Jumala õigõ jutt. Koolin saa lats uma elotsihi, om tähtsä, et nuu, kiä noorõlõ inemisele tuu kätte juhatasõ, omma uma ala meistre. Omma uma tüü häste selges opnu ja tegevä tuud hää meelega. Nii et meistretüü koolin om esieränis tähtsä.

A kõik muu tüü nõudva kah meistriid. Noid, kiä mõistva midägi kättesaadu tüüga pääle naada ja tuud häste tetä. Om valimiisi aig ja mõnikõrd paistus, et poliitikalõ vai volikokko või egäüts saia, huulmada tuust, kas tä mõist sääl midägi tetä. A tuu om niisama tüü, miä kah mõotas suurt hulka rahvast. Nii et hinnäst esindämä tasus iks valli inemine, kiä saa volikogo tüüst arvo, om tuu pääle meistre.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit