Mineväaastaga 16. märdikuul käve Tarton silmäarsti man. Arsti man läts’ häste: seo silm, mis vahepääl näüdäs’ musta ja karvast pilti, nakas’ vahtsõst nägemä. Om tett viis kõrda lasõrit ja kolm silmäsisest süsti.

Sõitsõmi sis Tartoh tütrega liinaliinibussiga bussijaama ja oodimi viimäst massulda Valga-Valka liinibussi kell 17.30.

Bussijaamah oll’ üts Leedu miis ja tuuaig otsiti õkva tõist Leedu autovarast. Seo herr oll’ pall’o sündsä tuu jaos. Kirot’ arvotin ja kõnõl’ kinkagagi leedu keelen.

No pia lätsimi vällä, rahvast oll’ pall’o. Üts papi oll’ asfaldi täüs laotanu pakinutsakit, noid oll’ ütesä tükkü. Ma sai edimäidsi siäh bussi pääle ja ütli «massulda Valka». Bussijuht ütel’, et kõik saava täämbä Valka. Ma küsse, kas pääle valimiisi inämb ei saaki? Tä ütel’, et ku õigõde valit, sis iks saat.

Vahekäik sai kah rahvast täis, no riidi õdak jo. Sis tull’ tuu pakinätsäkidega miis ja ütel’, et timä piät Tal’nast Valka saama, a bussi pagasnik es tulõ automaatigavia peräst vallalõ. Miis pand’ nuu paki bussi tsõõrõ ette, et buss ei saasi vällä sõita. Bussijuht läts’ kur’as, ütel’, et igäväne hädä seo Valga liiniga, timä taad inämb ei sõida. Lõpus topsõ neo paki umapuulsõdõ pagasnikudõ ja sõit nakas’ pääle.

Peräkõrd taht’ tuu reisjä Saksamatsin maaha minnä. Küsse üte neiokõsõ käest vinne keeli, tuu ütel’, et timä mõista-i vinne kiilt. A no sis bussijuht pidi Saksamatsin kinni. Toolõ mehele oll’ üts katõ piniga provva vasta tulnu. No laatsõ sis nuu nutsagu muro pääle maaha, paistu nigu Tal’na prügimäe kraam olõvat.

Ma mõtli, et ku tuu provva tuud papit ei võta, kohe tä sis vasta üüd saa.

Järgmädsel pääval küsse infopunktist raamadukogohoitja Saima käest, kiä tuu imeline miis oll’. Saima ütel’, et seo om pini-provva Tal’na puult peigmiis.

Noh jõudsõmi sis peräkõrd Valka, bussijuht muutu kah lõbusas, tenssimi tedä süämest. Mullõ tull’ minnij vasta, jäi timä poolõ üüses. Kell 12 kuuli kõvvo paukõ – seo oll’ «Läti 100» tähüstämine. Läti-Valga liinapää Krauklis oll’ kostki suurõtükü lainanu vai olli nuu tulõvärgi paugu. Naksi lugõma, a läts’ segi ja jäi vahtsõst magama.

Lillemetsa Mare


Reimanni Hildegardi tsehkendüs

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit