Minevä nätäl peeti Võro instituudin maaha mõttõkoda, kon kõnõldi kultuuriperändüse turundamisõst. Paiga pääle olli tulnu Vana-Võromaa ja Setomaa muusõummõ inemise ja piirkunna turismikoordinaatori. Märgiti, kuis löüdä üles nuu inemise, kiä tundva huvvi mi kandi umakultuuri vasta, ja kuis mi kandin sündüvät vällä reklaami. Arotust ja koolituspäivä vei läbi Marketingi instituudi vidäjä Naaritsa Anu-Mall (pildi pääl rahva iin), kõrrald’ Võro instituut. Rahmani Jani pilt ja jutt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit