Kuulsa Korneti pidoõdagu

Vinne aigu olli Korneti pidoõdagu väega kuulsa, sinnä käve ka rahvast Eesti puult Ruusmäe kandist. A et minek oll’ õks võõralõ paika, sis pidi veidükese ette kah kaema. Võromaa nuurmehe kõnõli säänest juttu:

«Kornetin om kats võimalust: kas saat Läti n….u vai liti näkku.»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit