Eläjä mulgun kinni

Susi, kahr ja põdõr satasõ suurdõ mulku. Vällä ei saa. Paari päävä peräst nakkasõ susi ja kahr põdralõ kõnõlõma: «Kulõ, mi piät su är süümä. Sa nigunii lihha süvvä ei saa, nii et kellegi tõõsõ süümine tennü inämb kahh’o.»

Põdõr jääs nõuhtõ. Siski om täl inne surmaminekit üts pallõminõ: «Ku ma väiku olli, tätoviirse imä mullõ midägi tagakindsu pääle. Ma olõ kõik aig teedä tahtnu, mis tuu om. Olkõ kinä ja lugõgõ mullõ ette!»

Susi ja kahr läävä põdra tagaotsa mano. Tuu and mõlõmba tagajalaga. Susi kõrraga kütse, kahr saa viil inne surma mõnõ sõna suust vällä: «Mis ma sinnä ronisi, ma ei mõista jo lukõki!»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit