Mille hamba omma kõllatsõs lännü?

 
Hambaarsti infoliini pääl kõlisõs telefon:

«Halloo! Mul om sääne murõ, et hamba omma äkki maru kõllatsõs lännü!» seletäs kõlistaja.

«Suitsu tiiti?»

«Ei tii!»

«No sis ei mõista ma muud arvada, ku süküs om kätte jõudnu ja kõik piätki kõllatsõs minemä,» rahustõdas infoliini pääl kõlistajat.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit