Helle ja tummõ tulõvik

Kats vanna sõpra omma kokko saanu ja kõnõlõsõ elost hindäst. Üts ütles, et täl om asi selge: timä tulõvik om tummõ. Tõnõ küsüs, et mille tä nii arvas.

«No mu tahtminõ om, et minnu iks maamulda pandas,» vastas edimäne miis. Heränes sis ja küsüs: «Kas sa valit sõs helle tulõvigu ja lasõt hinnäst koolnupalotustõ (krematoorium) saata?»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit