Krokotille hiidütämine

Latsõlats, kes oll’ suvõvaheaos maalõ viid, kai, kuis vanaesä pääle hummogusüüki sõrmiga lavva vasta trummõld’.

«Mille sa sõrmiga trummõldat?» küsse latsõlats.

«Ma hiidütä niimuudu krokotille kavvõmbalõ,» selet’ vanaesä vasta.

«Krokotille?! Nuu eläse jo mitmõ tuhandõ kilomiitre takan,» es jää latsõlats uskma.

«No kae sis, ku häste mõos,» jäi vanaesä hindä jutu mano.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit