Rohopoodin

Seo om periselt sündünü lugu, midä Jüri esi poodi man vorstiautot uutõn kõnõl’.

Jüri läts’ naabrimehe Eeduga liina, naksiva ütenkuun puutõ piten käümä. Ku kõik ostu olli tettü, lätsi nä viil kalapuuti, mis oll’ Tartu uulitsan, ja tõsõlpuul uulitsat oll’ rohopuut.

Ku nä kalapoodist vällä tulli, ütel’ Jüri, et tä piät apteegin kah käümä, et uutku Eedu tedä tan. Eedu ütel’, et ku tä joba apteeki lätt, ostku tälle sis kondoomõ kah.

Jüri läts’ rohopuuti sisse, tull’ jupi ao peräst trepi pääle vällä ja hõigas’ Eedulõ tõsõlõ poolõ uulitsat: «Eedu, mis su naasõ putsi nummõr om?!»

Eedu süläs’ maaha ja kaksas’ minekit. Inemise, kes sääl tuudaigu müüdä trehvsi minemä, kaiva Jüri pääle pahatsõlõ, a tä es tii tuust vällägi.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit