Vanatütrik sannan

Vanatütrik om (arvada koroonaviirust peläten) sanna kütnü. Istus lava pääl ja pess vihaga jalgõvaiht. Esi pomisõs:

«Näh! Võta! Noorõst pääst lihha es taha, no pakutas õnnõ salatit!»

Karantiinin arvuti (periselt sündünü lugu)

Seo Uma Lehe nummõr om kokko säet arvutin, miä ei olõ ilmavõrku ühendedü. Ku ilman käü viirus ümbre, või ka võrguviiruisi pelädä.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit