Tutva politsei

Vanõmb paar sõit autoga pääliina. Naanõ om roolih. Inne Tal’nahe joudmist pidä politsei nä kinni. A naanõ om kõva kuulmisõga.

Politsei küsüs dokustaatõ. Naanõ küsüs mehe käest: «Mis tä ütel’?» Miis seletäs, et paprit taht kaia.

Kaes politsei paprit ja kõnõlõs: «Jaa, Võru… Elu kõige halvemat seksi olen ma saanud Võrus.»

Naanõ küsüs jälki: «Mis tä ütel’?»

Miis ühmäs: «Tä ütel’, et tä tund sinno.»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit