Kats ijäkahru kõrbõn

Kats ijäkahru omma kõrbõn, jalotasõ.

«Kae, tan piät kül maru nilbõ olõma, et nii hulga liiva maaha om pantu,» seletäs üts tõõsõlõ.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit