Järgmäne minejä

Vanapaar om kotoh. Naanõ tohkõndas köögih ja miis lugõ tarõh lehte.

Miis hõikas naasõlõ: «Lehte om pantu, et naabrinaanõ om är koolnu.»

«Mis täl viga oll’?» küsüs naanõ.

Miis vasta: «Olõ-i pantu.»

Naanõ ohkas: «No sõs olõ ma järgmäne.»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit