Kitet tüüriist

Ostja näge tüüriistapoodin puultutvat müüjät, lätt mano ja ütles, et täl om vaia akutrell osta.

«Võta seo, Makita,» näütäs müüjä üte pääle.

«No ku sa kität, sis ma võta õkva seo,» jääs ostja teenindüsega rahulõ.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit