Sepä käest väidse telmine

Miis lätt sepä mano, and toolõ ravvatükü ja ütles:

«Olõ hää, tii mullõ taast väits.»

Sepp kaes ravvatükkü: «Kuulõ, seo om jo malm!»

«Noh, ega taa vast nii malm kah ei olõ,» pruuv miis asja kuigimuudu praavita.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit