Vana mõtsamehe märkraamat

Vana mõtsamiis koolõs är. Kõik tiidvä, et mõtsamehel oll’ üts märkraamat, midä tä eloaig üten kand’ ja vahepääl sinnä sisse kai. Pikä otsmisõ pääle löütäs vihukõnõ üles.

«Oi, no saami teedä hulga vana mõtsamehe tarkuisi,» rõõmustasõ löüdjä. A vihun om kiri õnnõ edimädse lehe pääl ja tuudki kats rita:

Lühkü nõgla – kuus.

Pikä nõgla – petäi.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit