Matõmaatigaprohvesri linnugi pääl

Linnugi pääle minnä tahtja matõmaatigaprohvesri kotist löütäs pomm. Tulõ suur larm ja prohvesri käest nõudas seletüst.

«Rehkendi vällä, et ei saa olla kuigi tõõnäolinõ, et üte linnugi pääl om kats pommi,» kost matõmaatik.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit