Silmätohtri man

Mutikõnõ lätt silmäarsti mano. Tohtri pallõs ravialotsõl istu ja lätt esi tüütarõ tõistõ otsa.

«Kaegõ ja ütelge, määnest tähte ma teile näütä!» and tohtrõ ülesandõ.

«A kon ti esi olõti?» ei saa mutikõnõ ülesandõst periselt arvo.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit