Tsiklimiis külän

Tsiklimiis sõitsõ küllä. Tuu oll’ vanal aol, ku tsikli es olõ egäpääväne, tuuperäst tull’ kõik külärahvas uudistama. Üts poiskõnõ tõi tsiklimehele taari.

Tsiklimiis jõi ja kitse: «Hää taar. Om sul seod viil?»

«Terve pütütäüs,» selet’ poiskõnõ. «Mul vanaimägi sattõ eelä sinnä taari sisse!»

«Kuis sa mullõ säänest taari pakut,» vihast’ tsiklimiis ja virot’ taarianoma vasta maad purus.

«Mis sa teit? Seo oll’ mu vele pissipott,» sai poiskõnõ pahatsõs.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit