Kats küsümüst Mulgimaa kotsilõ

1) Kas tiiät, määndse Mulgimaa liina nimi kõnõlõs ütest väega tunnõtust spordialast?

2) A tuud tiiät, mille Tõrva liinan ei olõ õigõusu kerikut?

Vastussõ:

1) Loomulikult om tuu Karksi-Nuia, miä kõnõlõs saibaga hüppämisest.

2) Iks tuuperäst, et kiäki taha-i olla Tõrva papp.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit