Unõnäo tähendüs

«Näi unõn, et sa kinkset mullõ jõulus ilosa kaalakee,» ütles naanõ mehele. «Ei tiiä, miä tuu kül tähendäs?»

«Kül sa pia teedä saat!» kost miis kavala näoga.

Tulõ jõulupuulpäiv. Naanõ saa mehe käest paki. Värisevide kässiga arotas tä tuu vallalõ… Pakin om raamat «Unõnäo seletäjä».

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit