Kats tsuklõvat kruusi

Kats kruusikõist tsuklõsõ vii pääl. Üts jääs tõõsõst maaha.

«Mis juhtu?» küsüs edimäne taadõ kaiõn.

«Ooda veidü. Mul läts’ vesi kõrva,» kost tõõnõ.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit