Raamadupoodin

Kiränik Traadi Mats lätt raamadupuuti, küsüs müüjä käest, midä tä osta soovitas.

«Ostkõ Traati!»

«No nii mats ma kah ei olõ, et raamadupoodist traati küsümä nakka,» kost kuulsa kiränik vasta.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit