Imeasjoga keksmine

Minevä aastasaa katsakümnendil aastil naas’ Eestimaalõ trehvämä õks inämb suumlaisi. Nä uhkõndi eestläisi iin: «Meil om mõstav tapeet!»

«A meil om Gustav Naan!» es jää eestläse kah võlgu.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit