Naasõvõtt

Poig ütles imäle: «Mi läämi Mariga paari.»

Imä lätt hindäst vällä: «Mis sa kõnõlat?! Kon ti elämä nakkati?»

Poig vasta: «Mari om maailmavalo käen vaivlõja emo, timä ei tahaki ellä.»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit