Hää palsam

Vanamiis ja vanamutt omma sannan. Vanamiis löüd andsagu pudõli. Küsüs, mis tuu om. «Seo om palsam,» vastas vanamutt.

Vanamiis uur viil pudõlit ja pitsitäs säält tsipa peo pääle.

«Noh, tulõ siiä, ma palsameeri su är!»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit