Kuis tselluliidist valla saia

Väega lihtsä. Läät sõpruga juuma. Laabõrdat paar nädälit. Ku peräkõrd kodo jõvvat, om tselluliit joba esi as’a kokko pandnu ja är lännü.

PS! Sama oppusõ perrä võit ka kõõmast valla saia.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit