Kellässepä tüü

Naasõ aroti, et vibraator läts’ katski, piäs vahtsõ ostma. Tuud juttu kuulsõ päält vanõmb naistõrahvas, kiä oll’ harinu, et katskilännü as’a remonditas iks är. Tä naas’ mõtlõma, et ku sääne asi katski lätt, kohe tuu tulõs parandustõ viiä…

Kängsepp vast joht ei paranda. Vai om tuu hoobis kodomassin? Mõtõl’ miä mõtõl’, a vällä mõtõl’ – säändse riistapuu parandus om kellässepä tüü!

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit