Aastapäiv tulõkil

Muusigaoppaja astus klassi ja näge, et timä tuul om kaonu.

«Kon mu tuul om?»

Kõik omma vakka.

«Hää külh. Sis om nii, et saistakõ ti ka kõik pistü. Täämbä har’otami terve tunni hümni laulmist. Vabariigi aastapäiv tulõ jo pia.»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit