Kost naanõ peri om?

Kunagi elli Karula kandin üts Vello, kedä kutsuti Aadus, selle, et tä vanavanaesä nimi oll’ olnu Aadu. Ku timä käest küsti, kost tä naanõ peri om, ütel’ tä väega aigupite: «Lits…mõtsast.» Naanõ sai sis egä kõrd väega pahatsõs.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit