Sabonisõ imä

Sabonis (mäletäti jo külh tuud mailmadu suurt Leedu korvpallimängjät) tulõ pidolt kodo. Kaes, viiekopkalinõ videles maan. Tsuskas tuu karmanihe.

Hummogu aja Sabonisõ imä puja üles.

«Sabonis, sa olõt jälleki pido päält tulnu!»

«Ei olõ!»

«Võlsit! Ega sa muidu kanalisatsioonikao kaast kodo ei olõs toonu!»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit