Naanõ pand draakoni puhkma

Draakon tulõ kodo, nätä, et võtnu. Naanõ pist õkva lõugama:

«Noh, olõt hinnäst täüs laknu jäl!»

«Ei olõ,» kinnütäs draakon.

«No aga puhksa sis!»

Kae, määne rummal ja perädü vaivalinõ surm.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit