Põlva küle all Mammastõn om küläplatsi pääl seo kuu alostusõst vahtsõnõ kaemist väärt asi: valla om tett võrokeeline lustlik egä ilma jaam. Ettevõtmisõ takan om küläplatsi iist huult kandva MTÜ Mammaste, mink iistvidäjä Kaha Kaido üten sõpruga seo ilmajaama üles sääd’ki.

Kõgõ suurõmb pido, midä Mammastõ küläplatsi pääl peetäs, om egäsuvinõ lõõdsasimman. Lustligu ilmajaama ülessäädmise päämine mõtõ oll’gi Kaha Kaido jutu perrä tuu, et inemiisi simmaniplatsi pääle meelütä. Lisas tuu, et Mammastõn olõs kotus, kohe sisse käändä ja midä kaia.

Ilmajaam kujotas hindäst savikivvi, mink man oppus, kuimuudu kivi perrä ilmast arvo saia. Mõtõ sääne jaam tetä tull’ Kaidol internetist nättüisi pilte perrä. «Maailman om säändsit pall’o tettü, inglüsekiilsit. Meil om kats asja vähä tõistmuudu: taa jaam om võrokiilne ja kivi om iks õigõ, Mammastõ savikivitehassõ korsnakivi. Tuu piät õigõt ilma näütämä, tuu ei saa võlssi,» löüd Kaha Kaido. Päämidse ilmanättüse omma tekstin är tuudu, vast maavärinät Mammastõ kandin ei tulõ, löüd tä. Ja tuu perämädse, teki pääle võtmisõ osa märkse Kaido esi vällä. Mammastõ kandin om sääne ütlemine: är inämb pääle võtku, ku, sis õnnõ tekk.

Kaha Kaido om tunnõt ku pillimiis, õdagujuht ja pulmavana. A ammõdi poolõst om tä saekaatrimiis ja tuuperäst olli täl ilmajaama tegemises ka lavva umast käest võtta. Üten sõbra Kasemetsa Algisega säädsevä nä jaama üles, tuuga oll’ ütsjago puiõ otsan turnmist. A valmis tä sai ja pia naksiva ka pildi vahtsõst jaamast internetin ümbre roitma. Nii om ilmajaam är tennü tuu tüü, minkas tä mõtõld oll’: Mammastõ küläplats om tuntust mano saanu.

Kaha Kaido om esieränis uhkõ ilmajaama kivi üle. Tuu om peri Mammastõ savikivitehassõ korsnast. Mammastõ savikivitehas tüüt’ 1937. aastagast nika ku 1960. aastidõ alostusõni. Sis sai paigapääl savi otsa, tehas lahuti maaha ja kivi kanti lakja.

Küläplatsi om kümmekund aastakka edendänü MTÜ Mammaste, midä Kaha Kaido üten uma imäga vidä. Varrampa oll’ tuu platsi kotsil räbästik, a no om projekte ja külärahva abiga kinä pidoplats. Kõrval om rannavõrkpalli plats, kon külärahvas õdakidõ mängmän käü, ku vähägi ilma om. Ja tuud, kas ilm om hää vai ei, saa no vahtsõ ilmajaama päält egä õdak perrä kaia!

Rahmani Jan


Mammastõ külä miis Kaha Kaido vahtsõ ilmajaama man. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit