Süküskuu 17. pääväl panti Varstun Eesti apostligu õigõusu Mõnistõ-Ritsiku kerigu manu mälestüskivi katõlõ mi kandi keriguinemisele, Pedäjä Theodorilõ ja Annalõ.

Nii hulga rahvast – puulsada inemist – ei olõ Varstu kerikun hulga aigu olnu: mitmõ korgõ keriguesä, kaitsõliitlasõ, Varstu ja Mõnistõ kooli kodutütre ja nuurkotka, Theodori ja Anna tütre Mareti poig Schultzi Uno.

Kiä olli Pedäjä (Petai) Theodor ja Anna, kelle õigõusu kerik 2012. aastal õigõusu märtris kuulut? Theodor oll’ Mõnistõ-Varstu kerigu köstri-koolioppaja ja kogudusõ koorijuht, toimõnd Kaitsõliidun ja juhtsõ Vahtsõ-Roosa kuuli. Tä naanõ Anna oll’ kah oppaja.

Theodorit tundnu inemise omma kõnõlnu, et miis oll’ olnu väega rangõ, kimmä sõnaga, küländ kuri koolipapa.

Mõlõmba viidi usu peräst 1941. aastal Tsiberile. Theodor hukati surmalaagrin 1942. aastal, Anna sai hukka 1948. aastal. Neo inemisõ mõistsõ Vinne võim surma vaimuligu ammõdi peräst. Tuuperäst ommaki nä nüüt Eestimaal 11 pühäkus tunnistõdu inemise hulgan. Mälestüskivi manu tuudi tuu märgis 11 verevät ruusi.

Laube Ene

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit