Kuuli raadiost, et jälki om Eestimaal elo vussi lännü. Kuimuudu ka valitsusõ as’apulga vasta ei punni, majandus kasus ku mühises. Õnnõ tuust ei saa ma arvu, mille tuu majandusõ kasuminõ halv om.

Ku minevä sügüse Rõiva valitsus maaha võeti, sõs panti näile süüs, et majandus kasus ülearvo aigupite. Kül Taavi-poig selet’, et pia nakkas kõvõmbahe kasuma, a es tähendä inämb midägi. Iks võeti maaha.

Ja õkva nakas’ki majandus kasuma. No omma kõik tagajalgu pääle karanu ja ikva, mis edesi saa, ku nii häste lätt. Et kas Ratta valitsus satas kah pukist. Ku nii, sõs om majandus kur’ast. A või-olla hoobis jõud Eesti pia viie rikkamba riigi sekkä. Võta sõs kinni.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit