Haanin Mooska talon tulõ tõsõpäävä, 30. mahlakuul kell 17 loeng ja jututsõõr, kon talopernaanõ Veeroja Eda kõnõlas suidususannakombist ja -uskmiisist Vanal Võromaal. Oppus om mõtõld suidsusanna umanigõlõ, turismiettevõtjilõ, perrile ja tõisilõ sannahuviliidsilõ.

«Turismisuvi om pääle nakkaman. Kokkosaaminõ and lättit ja mõttit – midä kõnõlda UNESCO vaimlidsõ kultuuriperändüse nimekiräh olõvast savvusannaperändüsest ummilõ küläliidsile lähküst ja kavvõdast,» tutvustas Veeroja Eda oppust ligembält.

Plaanin om tetä tsõõr Mooska talon sannu kaemisõs ja sannajuttõ kullõmisõs. Pääle tuu kõnõlas Eda vanõmbist uskmiisist ja sannakombist. Aigu om plaanitu ka küsümüisi ja arotamiisi pääle. Esieränis suurõ sannahuvilidsõ saava perän koolitust ka sannan kävvü.

Mooskan peetäv suidsusanna-oppus avitas ette valmista seos suvõs plaanituid suurõmbit sannaga köüdetüid tegemiisi. Noist kõgõ suurõmb om põimukuu alostusõn Moosten tettäv muusigalavastus «Suidsusannasümfoonia». Tuu om Eesti Filharmoonia Kammõrkoori lavastus, mink muusiga om kirotanu Lille Märt-Matis, lava pääle sääd Tagamõtsa Tarmo ja juhatas Putniņši Kaspars. Päält koori löövä etndüsen üten perimüsmuusiku Kalkuna Mari ja Hainsoo Meelika, ERSO pillimehe ja näütlejä Otsari Lauli, Karpovi Sten ja Trolla Agu.

A sümfooniaga samal aol peetäs mitmõn paigan ka tõisi suidsusannaperändit ja paiklikkõ kombit näütävit päivi.
Ligembät teedüst saa kaia kodolehe savvusann.ee päält.

Rahmani Jan


Mooska talo sanna viiäs puid. Pilt kodolehe savvusann.ee päält

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit