Mustikidõga käsitüüsokolaadi Võromaa noorõ kunstnigu piltõga karbõn. Rahmani Jani pilt

Rahvarõivamustriga torosalli ja käsitüüsokolaat mustikidõga – säändse meelüsse valiti Võro maakunna meelüssekonkursi parõmbis. Meelüs vai suvõniir om väiku kingitüs vai nipsasi, miä avitas kaeman käütüt paika meelen hoita.

Võromaa arõnduskeskusõ konkursil valiti maakunna esindüsmeelüsses langast koet rahvarõivakirjuga torosall. Tuu esit’ konkursilõ Latserusõ Riine. Torosall om perämäidsil aastil mooduasi, tuud saa panda kaala sallis, päähä mütsüs ja näo ette maskis kah.

Turistimeelüsses valiti mustikidõga käsitüüsokolaat, miä om karbi seen, kon pääl noorõ Võromaa kunstnigu pildi. Sokolaadi om tennü Roosiku OÜ, kujondusõn om tarvitõt noorõ kunstnigu Meldre Noora joonistuisi.

Eräpreemiä sai konkursil Võro Kreutzwaldi kooli minifirma RaKS tett pihlõpuust hunn, midä saa keeruta, nigu luuhunni, a ku tsusada keskele mulku üts pulk, saa tedä tarvita ka ku näpuhunni (spinnerit). Hunni matõrjaalis om tarvitõt Vällämäel mahamurdunut pihlõpuud.

Rahmani Jan


Rahvarõivamustriga torosalli. Rahmani Jani pilt


Pihlõpuust hunn käü Võromaa sümboolikaga kotti. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit