Vanal-Võromaal pantas sügüsest kokko õnnõ Põlva kooli, tõsõ pidävä viil vähämbält aasta vasta – 1. mahlakuu pääväs (1.04.) piät umavalitsus kuulõ hoitmisõ är otsustama ja tuust riigile teedä andma.

«Lasõmi edesi!» rõõmust’ Pikäkannu kooli vidäjä Tamra Ave, kiä sai minevä nädäli Lasva vallavolikogost hää sõnomi. Volikogo otsust’, et eski ku riik piässi vaihõpääl otsustama, et umavalitsus ei piä eräkuulõ tugõma, tugõ Lasva vald Pikäkannu kooli pidämist iks vähämbält järgmädse kooliaasta lõpuni. «Latsõ omma õnnõliku, et kuul jääs alalõ ja mul om väega hää miil, et vald tugõ meid inämb ku inne,» selet’ Tamra Ave.

30 latsõga Pikäkannu kuul om üles ehitänü latsõsõbraligu ja luuva koolioppusõ. No om nätä, et tuud om vaia. «Meil opp katõssa last vällästpuult valda, sändse latsõ, kellel om rassõ suurõn koolin oppi,» selet’ Tamra Ave. «Meil om maakunna ainukõnõ väikuklass haridusligõ erivajaduisiga latsi jaos. Sinnä saami viil kats last mano võtta.»

Sügüsest om 1. klassi tulõman neli last ja maakooli püsümises om tuu küländ kimmäs arv.

Rõugõ vald tugõ eski viil väikumbat eräkuuli – 12 latsõga Leiutajate küläkuuli. Vallal om väke tuud tetä: valla latsi arv kasus kipõlt. Rõugõ valla hindä kuul om üts vähätsit maakuulõ, kon om kats edimäst klassi.

A Räpinä vald hoit edesi Vana-Võromaa kõgõ väikumbat vallakuuli, 24 latsõga Ruusa kuuli.

«Latsiaiast om põrõhõla latsi pääle tulõmah ja väiko latsõ kuul pidänü iks kodo lähkoh olõma,» põhjõnd’ Räpinä vallavanõmb Palu Kaido. Tä ütel’, et väikeisi kuulõ tasus hoita ka selle, et kõgõ tulõ mano latsi, kiä suurõn koolin toimõ ei tulõ. Väiku maakuul sutt nuu latsõ koolin käümä ja opma panda.

Väikeisi kuulõ hoitmist vai kinnipandmist nakkas Räpinä vald kaaldma ütenkuun tõisi valduga, kellega haldusreformi käügin ütte mintäs.

Vana-Võromaa tõsõn veeren leivä vanõmba ja oppaja ildaaigu MTÜ Karula Koolikogokund, mille tsiht om hoita Lüllemäel 9klassilist kuuli. Paiklik rahvas pelgäs, et ku Valga liin piäsi Karula valla alla niildmä, sis saadõtas 76 Karula last liina kuuli.

A maainemise tahtva, et näide latsõ saanu oppi väikun uma näo ja vaimsusõga maakoolin.

MTÜ Karula Koolikogokund saat’ lakja avaligu kirä, millen and’ teedä, et noorõ ettevõtligu latsiga perre tahtva ellä ja elämä tulla sinnä, kon om lähkül hää väiku kuul.

«Ku maakuul püsüs ja arõnõs, sis kasus ja arõnõs ka maa-kogokund,» põhjõnd’ MTÜ luumist tuu vidäjä Meriste Mats.

Pikäkannu kooli opilasõ omma rõõmsa, et saava uman koolin edesi oppi. Harju Ülle pilt

Pikäkannu kooli opilasõ omma rõõmsa, et saava uman koolin edesi oppi. Harju Ülle pilt

Ku pall’o opilaisi mi kandi kuulõn opis

Vana-Võromaa kooli

Võro gümnaasium 243
Võro täüskasunuidõ gümnaasium 126

Põlva ütisgümnaasium 626
Räpinä ütisgümnaasium 412
Parksepä keskkuul 321
Antsla gümnaasium 287
Vahtsõliina gümnaasium 214
Kanepi gümnaasium 175
Varstu keskkuul 99

Võro Kreutzwaldi kuul 662
Võro Keskliina kuul 451
Mamastõ latsiaid-kuul 247
Puiga põhikuul 175
Põlva põhikuul 163
Rõugõ põhikuul 161
Kääpä põhikuul 141
Kuldri kuul 111
Mooste põhikuul 106
Vilustõ põhikuul 99
Osula põhikuul 89
Rosma kuul 87
Tilsi põhikuul 82
Lüllemäe põhikuul 76
Kruutusõ põhikuul 75
Haani kuul 70
Mõnistõ kuul 68
Krabi kuul 66
Savõrna põhikuul 61
Orava põhikuul 58
Sõmmõrpalo põhikuul 58
Urvastõ kuul 49
Harglõ kuul 47
Kauksi põhikuul 37
Pikäkannu kuul 30
Misso kuul 28
Võro Järve kuul 26
Ruusa põhikuul 24
Leiutajate küläkuul 12
Põlva Roosi kuul 12

Setomaa kooli

Verska gümnaasium 122
Meremäe kuul 40
Miktämäe kuul 36

Lätte: Võro ja Põlva maavalitsus, kooli, vallavalitsusõ

Harju Ülle

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit