Seo puulpäävä omma terven maailman kraammisõ talgu. Maad tetäs puhtas 150 riigin. Ja kõkkõ taad ilmakasimist härgütedäs takast ja kõrraldõdas Eestist.

Kuigi egäsugumadsõ kampaania tundusõ mullõ imeligu, om seo kraamminõ sääne tüü, midä passis ütenkuun tetä. Eestin om olnu «Teeme ära!» talgit päält kümne aastaga ja seo aoga omma mi mõtsaalodsõ hulga puhtambas saanu. Kimmäle omma neo talgu kasvatanu ka suurõ hulga latsi, kiä ilmangi prahti mõtsa ala ei vii.

Latsi peräst ja latsiga ütenkuun masnu seogi kõrd vällä kraamma minnä. Kas sis mõnõ ammõtligu talguga üten vai niisama uma kodomõtsa ala vai kodotii viirde. Vanno ullõ, kiä prügü mõtsa veevä, om rassõ ümbre opada. A noorilõ või seost, ku nä nägevä, määnest aska om luudustõ kantu, suur kasu olla.

Rõõmsat ilmakraammist kõigilõ!


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit