Eesti suurõtiimuusõum kuts 13–19aastaidsi nuuri üten lüümä konkursil, kon märgotõdas nuuri ja ka suuri inemiisi kombõ üle kõrvaklapi pään ümbre liiku. Noorilõ tahetas inämb selges opada tuud, et liiklusõn om tähtsä nii ette kaia ku ka kullõlda, miä ümbre sünnüs.

Konkurss taht panda nuuri kaema ja uurma hindä üllenpidämist liiklusõn uman tsõõrin, tuud, ku suur om kooliseldsiliidsi ja sõpru harinõminõ tarvita liiklusõn kõrvaklappõ. Osaliidsi käest oodõtas ka ettepanõkit, kuimuudu säänest asja muuta ja är hoita. Nii võiva noorõ tetä konkursi jaos luuvtüü, miä või olla mõni opiprogramm, liikluskampaania, lühkene film, mäng vai määnegi muu tehniline lahendus.

Ligembät teedüst saa kodolehe maanteemuuseum.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit