Riikevaihõlinõ luulõfestival Luulõsõit jõud riidi, 14. süküskuul Võromaa keskraamadukogo latsiosakunda. Ummi latsiluulõtuisi lugõva Eesti luulõtaja Tungla Leelo, Soomõ luulõtaja Laaksoneni Heli ja Läti luulõtaja Samauska Ieva. Vällämaa luulõtajidõ luulõtusõ omma eesti vai võro kiilde ümbre pantu, nii et kullõja saa noist arvo. Kokkosaamist juhtva Luulõsõidu kõrraldaja Kallionsivu Jenni ja Läti luulõtaja Godiņši Guntars.

Luulõsõit om mitmõkeeline luulõtajidõ ümbresõitminõ, miä härgütäs luulõtuisi tõlkmist esi kiilihe ja tutvustas huviliidsilõ tõõsõn keelen kirotõduid luulõtuisi ja tõisi maiõ luulõtajit. Luulõsõitu peetäs joba 2006. aastagast pääle.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit