Luuduskaitsja kutsva kõiki, kiä Eesti mõtsa peräst süänd haltasõ, andma uma helü Eesti mõtsa iist ja üteliidsi mõtsasäädüse muutmisõ vasta.

Üleskutsõ tetti tuu pääle, et Riigikogo taht muuta mõtsasäädüst tuun tsihin, et saasi viil inämb ja noorõmbat kuusõ- ja pedäjämõtsa maaha rako.

Hellü saa anda www.petsitsioon.ee/eestimetsaeest. Ku kokko saias vähämbält 5000 allkirja, sis antas papõr üle Riigikogolõ. Sama mõttõga avaligu kirä saadi 101 tunnõtut inemist 1. joulukuu pääväl presidendile, Riigikogolõ ja ministeeriümmele.

Keskkunnaministeeriüm selet’ uman vastakirän, et säädüse muutminõ pututas õnnõ 4200 hektärri mõtsa. Vastakaalus plaan ministeeriüm laanõ- ja salumõtsa vähämbält saman mahun kaitsa, riigimaal ka mitu vahtsõt kaitsõalla luvva.

Seo nätäl arotas keskkunnaministeeriüm mõtsateemat keskkunnakaitsjidõga.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit