Seo suvi luudi Kanepin kodokaunistamisõ selts. Seldsi lei 19 Kanepi kandi herksät aiandusõ ja kodo ilosas tegemise huvilist.

Selts luudi selle, et om kõrrast inämb huviliidsi, kiä tahtva, et kodo olnu illos ja ka ütenkuun võinu midägi ette võtta.

Seldsi päämidses tsihis omma asotaja võtnu ütidse tegemise, opipäivi ja välläsõitõ kõrraldamisõ nii vahtsidõ tiidmiisi ku kasvõ saamisõs. Kimmäle tahetas abis olla latsiaidu, kuulõ ja seldsimajju ümbrekunna kõrdategemise man.

Selts uut ka vahtsit ütenlüüjit, umast soovist saa teedä anda Rohu Urmasõlõ meiliaadressi kauniskanepi@gmail.com pääle.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit