Ku taa suur sotsialismus oll’, es kõnõlda ärist midägi. A midägi iks äriti ja tetti ja olli kontrolliki, et noid asju är hoita.

Olõ iks mõtõlnu toda talvõ, ku Armeenian tuu suur maavärrin oll’. Sis panti üles uudis, et nakatas orbõ Armeenia latsi tuuma Eestihte ja egä latsõ iist tulõ kimmäs kopkas. Tiiä pall’usid, kes joba rehkendivä tullu ja mis kõik saama nakkas.

Tiidse tuud kah, et süä olõs olnu külm ja noil latsil ei olõs määnestki ellu tulnu. Joba taa luudus…

Ei tiiä, kost tuu tarkus tull’, et asi katski jäi. Säändse mõttõ tulõva iks, ku kuulõt naist sõapagulaisist.

Raudkatsi Ene

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit