Mille saa-i Võromaalt saata Võromaa-teemalidsõ postmargiga kaarti?

Ku Võro liina inemine taht saata sünnüpääväs vai pühhis postkaarti, sis joba tükk aigu tsusatas inämbäle kätte mark Keila liina kiräga. Kas ei võinu ummõhtõgi Võro liin hindä jaos laskõ tetä uma ja ummamuudu kirämargi, nii et kõrraga olõs arvu saia, et taa kiri om saadõt Võro mäki otsast?

Väljandu Ellen

Vastas Võro liinapää Allasõ Anti:

Kimmäle võis tetä. Kõrraga õnnõ kõkkõ ei jõvva. Plaanin om tuu asi külh. Vahtsõ aasta nakkami Võro liina arõngukavva üle kaema ja tuu seen tulõva mainõkujundusõ tüütarõ. Sääl tulõ säändsit asju märguta ja täpsembält paika panda. Tennä huugu andmisõ iist!

Vastas Omniva kommunikatsioonispetsiälist Kaivu Mattias:

Võro liinavapiga standardmark tull’ vällä 2014. aastal ja tuu nominaal om 0,45 € (täämbäne nominaal om 0,65 €). Täämbädses omma Võro margi piaaigu är müüdü ja nuid olõ-i mõtõt ka mano tetä: praktika näütäs, et inemise tahtva tuu nominaaliga markõ kliipi, määne hind parajahe om, ja lisamarkõ mano kliipi ei taha.

Külh om parhilla inne jõulu paslik saata uma kirä vehverkoogihõngoliidsi jõulumarkõga, midä egäl puul müvväs.

Kas võis tetä vahtsõ Võromaa-teemalidsõ margi? Ettepanõkit Eesti riigielo, aoluu, kultuuri ja muiõ tähtsündmüisi ni teemadõ kujotamisõs postmarkõ pääl võiva tetä kõik huvilidsõ.

Ettepanõgi tegemises om vaia kirja panda teema, tsipakõsõ tuud seletä ja tähtsüs är põhjõnda. Ettepanõgi tulõsi saata Eesti Posti emissioonikomisjonilõ e-kiräga postmark@omniva.ee.

Võro seldsi tellitü mark
Uma margi saa hindäle ka laskõ tetä, a noidõ hind tulõ kallimb, ku margi pääl kirän om. Pildi pääl om Võro seldsi tellitü mark tuul puhul, et kats aastakka tagasi saiva võrokõisi savvusannakombõ UNESCO kultuuriperändi esindüsnimekirja.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit