20. põimukuu pääväl Valgjärvel peetü kolmas lõõtspillipido pand´ lõõdsasuvõlõ helisevä punkti.

«Mul om hää miil, et mi kandin lätt lõõdsamängukultuur vägevähe edesi,» rõõmust’ lõõdsapäävä kõrraldaja, Valgjärve valla kultuurijuht Luiga Anu. «Seol lõõdsapääväl pandsõmi rõhu väikeisi kapelle pääle ja noorõ mängjä saiva hinnäst näüdädä.»

Luiga Anu kitt’ esieränis kapelli Heino Tartes ja Noored Sõbrad. «Meil nõsõs vahtsõnõ lõõdsatäht – Tartese Heino poig Tõnis,» selet’ tä. «Tä om laulma kah nakanu ja nätä om, et Heino saa hindäle mäntliperijä. Kapellin mängvä viil Aia Sirli ja mi kandi juuriga kontrabassimängjä Pehu Maik.»

Viil mängse lõõdsapääväl Musta perre kapell, Moisekatziq, Häämiil (Vassila Kalle ja Roosiväli Raul), rahvalõõdsa võitja Semmi Kristin, Johansoni Johanna jt. Rahva tõmmas’ käümä Hinrikusõ Henrik. Raudiku Sten mängse esitettü lõõdsa pääl, mille mustri om õkva Teppo pille perrä tettü.

Päält lõõdsamängu kullõmisõ and’ Põlva lõõdsaklubi vällä ka timahavadsõ lõõdsapreemiä.
Tuu sai Eesti kõgõ pikemb lõõdsamängjä, Kauksi miis Järve Ants. Preemiä anti mi kandist peri lõõdsamängjäle lõõdsakultuuri edendämise iist. Preemiäraha panni kokku lõõdsapäävä külälise: piletit es olõ, egä pidolinõ pand’ kasti sändse rahatähe, nigu sai ja hääs arvas’.

Õnnitlusõ saiva ka sünnüpäävälatsõ: kõgõ pikemb lõõd’sanaanõ Pikä Tiina (Tiina Pikk) ja segätandsurühmä Reilender vidäjä Aia Hele.

Sügüse (13.11.) tulõva lõõdsamängjä jälki Valgjärve valda kokko, Kikka Karla mälestüspäivä pidämä.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 
Kikka Karla nimelidsel lõõdsapääväl tõmbsi lõõtsa nii noorõ ku vanõmba pillimängjä.
Kikka Karla nimelidsel lõõdsapääväl tõmbsi lõõtsa nii noorõ ku vanõmba pillimängjä. Antsovi Raivo pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit