LAANEKIVI ÕIE
(25.12.1934 – 28.03.2020)

Mahlakuu 2. pääväl saadõti Kolepi kooli mälestüskivi mant Nogopalo kalmuaida Laanekivi Õie. Timä aig sai ümbre.

Umal eloiäl ammut’ Õie elojõudu ja meelerahhu luudusõst. Nii tä ütel’gi hindä kotsilõ – luudusõlats.

Kasaritsa kandin Kolepi külän elli Õie sünnüst surmani. Mis om Kolepil olnu ja kes sääl toimõndanu, saa tiidä Õie kirotõduist neläst raamatust, mis kõnõlõsõ kooli ja laulukoori aoluust ni kodokotusõ suguvõsadõst. Kõigi Õie raamatidõ takan om olnu suur uurmistüü.

Ka Uma Lehe jutuvõistlusõlõ saatsõ Õie aastit juttõ luudusõst ja vana ao tegemiisist.

Kodo- ja kultuuriluu alalõ hoitmisõ iist sai Laanekivi Õie 2007. aastal Võro valla elutüüpreemiä.

Lellätütär Valpri Liina

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit