Vana-Võromaa edimäne rikkus tull’ lina kasvatamisõst ja tüütlemisest. Võro liinan oll’ mitu linakaupmiist, kiä maamiihi saagi rahas tei. Massa-i sis ka imehtä, et Võromaal naati tallõ tagasi ostma kõvastõ varrampa ku mujjal Eestin. Linakasvatus tõi sisse kinä kopka.

Linakasvatus ja tüütlemine oll’ kavva aigu ka mi kandi majandidõ üts hää tulukotus ja Võrol oll’ uma linakombinaat kah.

Täämbäne pilt om tett Räpinä rajoonin. Orava MTJ (massina-traktori jaam) linakombain kakk linna Kuldvihu kolhoosi 4. põllundusbrigaadi linapõllu pääl. Pilt om tett 28. põimukuul 1955. Seo pilt sai lua avaldamisõs aolehen Sotsialistlik Räpina.

Pildile oll’ mano kirotõt, et Räpinä kolhoosõlõ and suurt sissetulõkit linakasvatus. Mitmõ kolhoosi, kiä omma lina iist häste huult kandnu, saiva linasiimne ja -varsi müügist uma päämidse rahalidsõ tulu. Timahava om kolhoosil linapind aet 64,5 hektäri pääle ja tullu loodõtas saia 500 000-600 000 ruublit.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit