Joba seo nädäli lõpun, 26. ja 27. lehekuul käävä Räpinäl ja Räpinä ümbre hää kodo päävä, miä tähendäs hulga esisugumaidsi ettevõtmiisi.

Peetäs riikevaihõlist palkmajaehitäjide kutsõvõistlust, Räpinä aiakoolin omma vallaliidsi ussi päävä. Omma ka käsitüü-, kunsti- ja aiateemalidsõ tüütarõ väikeisile ja suurilõ, lillisäädmise võistlus ja näütüs.

Ussõ tegevä valla kodokohvigu, sõita saa viitaksoga, om huvisõitõ ja matkamäng. Osta ja kaubõlda saa laadu pääl, viil om hulk kontsõrtõ, noidõ hulgan 19. Räpinä latsi laulu- ja tandsupäiv.

Räpinä hää kodo päivi kotsilõ saa täpsembält kaia: facebook.com/heakodupaevad/.

A tulõva nädäli lõpun omma Põlva päävä. 1.–4. piimäkuuni om Põlvan kõiksugumaidsi tegemiisi nii pall’o, et silmi iist võtt kiriväs. Hulga etevõtmiisi om noorõmbalõ rahvalõ, kõik lättki valla latsõkaitsõpäävä sündmüisiga.

Ütes rahvalõ meeleperätsembäs ettevõtmisõs või pitä ilma moodorilda massinidõ Kesk uulitsast allasõitmist, miä om 2. piimäkuu pääväl. Egäsugust liigutamist ja sõitlõmist om Põlva päivil viil hulga.

Putmalda ei jää ka Põlva järv, sääl tege sõitu viikingilaiv Turm. Viipääväl, 3. piimäkuul saa pruuvi ka egäsugumaidsi tõisi vii pääl sõitvit riistu.
Laadu, rammumehe ja latsi võistlusõ – kõik tuu käü kah Põlva päivi mano.

Tõsitsõmb inemine saa kaia näütüisi Põlva raamadukogon ja kultuurikeskusõn. Aiahuviliidsi jaos tegevä pühäpäävä, 4. piimäkuul uma aiavärehti valla viis Põlva maakunna tallo.

Ligemb teedüs Põlva päivi kotsilõ om Internetin: kultuurikeskus.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit